Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, de zondag na Pasen.
In 2020 is dat 19 april.

En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Mt 6,7

Nieuws

Afbeelding Goddelijke Barmhartigheid

Te verkrijgen:
50 x 90 cm € 20.00 per stuk, exclusief verzendkosten.
33 x 60 cm € 15.00 per stuk, exclusief verzendkosten.
Zolang deze voorradig zijn.

Barmhartigheidszondag

Weer een Unicum voor Uden.

Tijdens een Pontificale eucharistieviering op maandag 2e paasdag 2014 is Mgr. Hurkmans voor gegaan bij de Zusters Birgittinessen in Uden. Tijdens deze viering vond de ontvangst (verering) plaats van een relikwie van Zuster Faustina.
Dit is de eerste Relikwie van de heilige Zuster Faustina in een Nederlandse Parochie.

Barmhartigheidszondag

Zondag 19 april 2020

Wij nodigen u van harte uit om het feest van Gods barmhartige liefde op de 1e zondag na Pasen met ons te vieren. De noveen begint op Goede vrijdag (10 april 2020)

Welkom

Programma

Helaas door Corona-virus gaat deze lezing en Barmhartigheidsviering op zondag 19 april niet door.

Plaats & Tijd

Helaas door Corona-virus gaat deze lezing en Barmhartigheidsviering op zondag 19 april niet door. Alternatief geeft Pastoor M. Massaer 3 lezingen in de Goede week op Radio Maria. Voor zondag nog in overleg. (kerkradio?)

Plaats

Kapel: Birgittinessen. Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden

Tijd

Zondag 19 april 2020, voorlopig programma

9.00 uur  

Hoogmis: H. Eucharistieviering.
Met verering van de Relikwie van H. zuster Faustina en Heilige Paus Joannes Paulus II
Uitstelling van het Allerheiligst Sacrament.

Koffie/Thee in het Parochiecetrum t.o. de St Petruskerk.
Vanaf 10.30 tot 14.00 uur is er gelegenheid om ontbijt of lunch (Na 11.30) te gebruiken. (tegen een vrijwillige bijdrage)
14.00 uur   Gebedsviering (met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament.)
Bidden van de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Mogelijkheid tot het ontvangen van Sacrament van Boete en Verzoening.
±16.00 uur   Afsluiting met terugstelling van het Allerheiligst Sacrament en verering van het relikwie van Heilige zuster Faustina en Heilige Paus Johannes Paulus ll.

 

Plaats & Tijd

Plaats

St. Petruskerk: Kerkstraat 24 5401 BE Uden

Tijd

Zondag 19 april 2020

10.30 uur  

Hoogmis: H. Eucharistieviering.
Nadien gelegenheid verzorgde Lunch gebruiken in Parochiecentrum. (t.o. de St. Petruskerk Kerkstraat 25, 5401 BC Uden)

In Refter van het Museum Religieuze Kunst "Krona" kan men eveneens Koffie / thee gebruiken (11.00 tot 17.00 uur.)

Op elke Barmhartigheidszondag is het mogelijk een volle aflaat te ontvangen.
Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

  1. Binnen tien dagen voor of na de 2e zondag van Pasen het Sacrament van boete en verzoening ontvangen. Te biechten gaan (dit geldt in ieder geval voor de Nederlandse Kerkprovincie: het zal praktisch gezien namelijk niet lukken dat zoveel mensen op een en dezelfde dag kunnen gaan biechten).
  2. De Heilige Mis bijwonen (vanzelfsprekend!).
  3. De dag zelf vieren tere van Gods Barmhartige Liefde.
  4. De geloofsbelijdenis bidden.
  5. Die dag bidden voor de intenties van de Paus.

Als aan deze 5 voorwaarden wordt voldaan: dan worden je de zonden vergeven (schuld door de zonde) en worden de zondestraffen van je weggenomen (de boetedoening vanwege de zonde). Als je (vol overgave aan Gods Wil) zou sterven op Barmhartigheidszondag betekent dit dat je het vagevuur zou mogen overslaan om rechtstreeks naar de Hemel te mogen gaan.

Haar sterfdag is op 5 oktober 1938.

Iedereen is van harte welkom !

Download hier het affice
Download hier de folder

 

Plaats & Tijd

Plaats

Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden

Tijd

Zondag 19 april 2020

5 oktober 1938 (sterfdag),
geboorte van Zst. Faustina in de hemel)

Lezing over Heilige zuster Faustina:

Donderdag 2 April 2020 in het Parochiecentrum