Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, de zondag na Pasen.
In 2020 is dat 19 april.

En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Mt 6,7

Nieuws

Afbeelding Goddelijke Barmhartigheid

50 x 90 cm te verkrijgen € 20.00 per stuk exclusief verzendkosten. Zolang deze voorradig zijn.

33 x 60 cm € 15.00 per stuk exclusief verzendkosten.

Barmhartigheidszondag

Weer een Unicum voor Uden.

Tijdens een Pontificale Eucharistieviering op maandag 2e paasdag 2014 is Mgr. Hurkmans voor gegaan bij de Zusters Birgittinessen in Uden. Tijdens deze viering vond de ontvangst (verering) plaats van een relikwie van Zuster Faustina.
Dit is de eerste Relikwie van de heilige Zuster Faustina in een Nederlandse Parochie.

Barmhartigheidszondag

Zondag 11 april 2021

Wij nodigen u van harte uit om het feest van Gods barmhartige liefde op de 1e zondag van Pasen met ons te vieren. De noveen begint op Goede vrijdag (2 april 2021)

Programma

Helaas door Corona-virus gaat deze lezing en Barmhartigheidsviering op zondag 19 april niet door.

 

 

Plaats & Tijd

Helaas door Corona-virus gaat deze lezing en Barmhartigheidsviering op zondag 19 april niet door. Alternatief geeft Pastoor M. Massaer 3 lezingen in de Goede week op Radio Maria. Voor zondag nog in overleg. (kerkradio?)

Plaats

Kapel: Birgittinessen. Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden

Tijd

Zondag 11 april 2011, voorlopig programma

9.00 uur   Hoogmis: H. Eucharistieviering.
Met verering van de Relikwie van H. zuster Faustina en van H. Paus Johannes Paulus II.
Uitstelling van het Allerheiligst Sacrament.
14.00 uur   Gebedsviering (met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament.)
Bidden van de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Mogelijkheid tot het ontvangen van Sacrament van Boete en Verzoening.
±16.00 uur   Afsluiting met terugstelling van het Allerheiligst Sacrament en verering van het relikwie van Heilige zuster Faustina en van H. Paus Johannes Paulus II.

 

Plaats & Tijd

Plaats

St. Petruskerk: Kerkstraat 24 5401 BE Uden

Tijd

Zondag 11 april 2021

10.30 uur  

Hoogmis: H. Eucharistieviering.
Nadien gelegenheid verzorgde Lunch gebruiken in Parochiecentrum. (t.o. de St. Petruskerk Kerkstraat 25, 5401 BC Uden)

In Refter van het Museum Religieuze Kunst "Krona" kan men Koffie / thee gebruiken (11.00 tot 17.00 uur.)

Op elke Barmhartigheidszondag is het mogelijk een volle aflaat te ontvangen.
Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

  1. Binnen tien dagen voor of na de 2e zondag van Pasen het Sacrament van boete en verzoening ontvangen. Te biechten gaan (dit geldt in ieder geval voor de Nederlandse Kerkprovincie: het zal praktisch gezien namelijk niet lukken dat zoveel mensen op een en dezelfde dag kunnen gaan biechten).
  2. De Heilige Mis bijwonen (vanzelfsprekend!).
  3. De dag zelf vieren tere van Gods Barmhartige Liefde.
  4. De geloofsbelijdenis bidden.
  5. Die dag bidden voor de intenties van de Paus.

Als aan deze 5 voorwaarden wordt voldaan: dan worden je de zonden vergeven (schuld door de zonde) en worden de zondestraffen van je weggenomen (de boetedoening vanwege de zonde). Als je (vol overgave aan Gods Wil) zou sterven op Barmhartigheidszondag betekent dit dat je het vagevuur zou mogen overslaan om rechtstreeks naar de Hemel te mogen gaan.

Haar sterfdag is op 5 oktober 1938.

Gedachtenisviering van Zr. Maria Faustina Kowalska

bij gelegenheid van de sterfdag, de geboorte in de Hemel

Tevens kan hier het enige relikwie in Nederland van Zr. Faustina worden vereerd.

Meer informatie?
Mocht u meer informatie over deze feestdag willen, dan kunt u bellen of mailen naar:
Richard de Groot
Telefoonnummer: 0413 - 26 92 14
Email: info@barmhartigheidszondag.nl

 

Plaats & Tijd

Plaats

Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden

Tijd

Zondag 11 april 2021

5 oktober 1938 (Sterfdag),
geboorte van Zst. Faustina in de hemel)